Pułapki e- learningu

1260787_20061053

Szerokie możliwości korzystania z platform e – learningowych dostępnych
w internecie i powszechny dostęp do nich niosą ze sobą zarówno szansę na tańsze, szybsze i bardziej zindywidualizowane zdobywanie wiedzy, jak i wiele zagrożeń. Zawsze należy podkreślać, że nie wszystkie, nawet najpiękniej opakowane treści dostępne w internecie są wartościowe, sprawdzone i – przede wszystkim – warte polecenia jako pomoc w nauce.
W przypadku medycznych platform e – learningowych problem ten wydaje się szczególnie widoczny, bowiem trudno jest zaprzeczyć, że wszędzie na świecie zdobycie wiedzy medycznej wymaga dużych nakładów pieniężnych. Nauka medycyny trwa długo, zajęcia praktyczne nie mogą odbywać się w warunkach jedynie symulujących kontakt
z pacjentem. Pomoce naukowe są drogie, a wiedza przekazywane na ogół przez osoby, które, trudno temu zaprzeczyć, na ogół są dobrze opłacane, a ich czas bardzo kosztowny.
Z wszystkich opisanych powyżej powodów przygotowanie prawdziwej, merytorycznie wartościowej i sprawdzonej platformy e – learningowej do nauki przedmiotów medycznych nie może obyć się bez poniesienia sporych kosztów. Teoretycznie bowiem przygotowanie oryginalnych materiałów powinno zostać powierzone najlepszym fachowcom z branży, wykładowcom akademickim i praktykom z uznanym dorobkiem, jednym słowem ludziom, którzy dysponują odpowiednim zasobem wiedzy. W polskich realiach jednak okazuje się, że część platform e – learningowych, oferujących płatny dostęp do rozwiązywanych on – line testów medycznych korzysta z testów „krążących” po sieci, nie zweryfikowanych, w najlepszym zaś razie przygotowanych kiedyś przez komisje przygotowujące pytania na lekarskie egzaminy końcowe w rodzaju Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK). Niektóre serwisy internetowej zachęcają początkowo klientów do darmowego umieszczania swoich testów po to, aby, po zebraniu ich odpowiedniej liczby, wprowadzić płatny abonament na korzystanie ze swoich zasobów. Nie oferują przy tym rzetelnej informacji na temat źródeł zdobytych w ten sposób materiałów, nie wskazują, gdzie można znaleźć odpowiedzi na pytania testowe i sprawdzić prawdziwość sugerowanych przez program podpowiedzi. Dlatego właśnie tak ważne jest świadome korzystanie z oferty e – learningowej dostępnej w sieci, oparte na świadomości źródeł i sposobu tworzenia treści służących do nauki. Platforma e – leraningowa qsmedic.eu powstała w oparciu o treści stworzone przez najwyższej klasy fachowców, wybranych w otwartej procedurze zapytania ofertowego, zaś stworzone przez wyłonionych w ten sposób autorów treści są każdorazowo konfrontowane z treścią rekomendowanych do nauki do egzaminów medycznych podręczników, wraz z podaniem konkretnej strony, na której znajduje się właściwa odpowiedź na konkretne pytanie. Również wersja anglojęzyczna serwisu przygotowana została przez wyłoniony w podobnej, otwartej procedurze zespół tłumaczy, będących jednocześnie praktykami dziedzinach, z których pytania tłumaczyli.
Wszystko to razem daje rękojmię rzetelnego przygotowania treści, które stanowią bazę nauczania w serwisie qsmedic.eu. W ostatecznym bowiem rozrachunku nie jest ważna ani szata graficzna, ani najlepszy nawet marketing platformy internetowej przeznaczonej do e – learningu. Istotna jest merytoryczna wartość materiałów służących do nauki, bowiem tylko najwyższa ich jakość stanowić może gwarancję sukcesu, jakim jest zaliczenie egzaminów na medycynie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Dodaj komentarz