Koszty prowadzenia firmy

zaplecze wstęp

Koszty prowadzenia firmy – co może stanowić koszty naszej działalności gospodarczej.

Materiały i towary

W przypadku firmy zajmującej się handlem towarów czy sprzedażą produktów, zakupy tych towarów bądź materiałów stanowią koszt działalności.

Do materiałów zaliczyć można:

 • surowce, z których powstaje gotowy produkt,
 • opakowania związane bezpośrednio z produktem np. puszki, butelki,
 • opakowania wielokrotnego użytku np. transportery, palety.

Do grupy tej należą także koszty uboczne zakupu towarów bądź materiałów:

 • koszty transportu,
 • koszty załadunku i wyładunku,
 • koszty ubezpieczenia w drodze

Faktura bądź rachunek za zakupione towary i materiały będą stanowiły podstawę zaksięgowania ich w koszty podatkowe prowadzonej działalności

 Wyposażenie, materiały biurowe i inne zakupy firmowe

Obok materiałów podstawowych wykorzystywanych w produkcji, czy towarów odsprzedawanych w działalności handlowej, właściciele tego rodzaju firm, a także przedsiębiorcy każdego innego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, nabywają składniki, które sami w tej działalności użytkują bądź zużywają. Są to wszelkiego rodzaju:

 • wyposażenie firmy
 • zakup materiałów biurowych
 • zakup środków czystości
 • akcesoria i drobne sprzęty komputerowe (niebędące środkami trwałymi)
 • zakup czasopism fachowych

Opłaty za media

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca ponosi często koszty wynajmu lokalu, a także wszelkich pozostałych opłat z tym związanych:

 • za zużytą energię elektryczną
 • za gaz, za wodę i ścieki
 • za C.O
 • za telefon (komórkowy, stacjonarny)
 • za dostęp do sieci Internet

Wszelkie opłaty związane z lokalem, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza mogą stanowić koszty podatkowe.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, kiedy przedsiębiorca rejestruje działalność gospodarczą w mieszkaniu. Nie oznacza to jednak, że nie może ujmować w kosztach wydatków z tym związanych. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności powinien określić stosunek powierzchni wykorzystywanej na działalność (np. wydzielony pokój) do powierzchni całego mieszkania. Następnie w takiej proporcji może ujmować w kosztach uzyskania przychodów opłaty za media. Podstawą jest dokument obejmujący całość opłat na te cele, do którego należy sporządzić dowód wewnętrzny, w którym zostanie wyliczona część przypadająca na prowadzoną działalność.

Usługi nabywane w celach prowadzonej działalności gospodarczej 

Przy każdym rodzaju działalności gospodarczej pojawia się konieczność korzystania z różnego rodzaju usług. Jeśli mają one związek z prowadzoną działalnością również mogą stanowić koszty podatkowe. W szczególności są to usługi:

 • transportowe
 • remontowe
 • prawne
 • księgowe
 • marketingowe
 • kurierskie
 • pocztowe
 • leasingu
 • informatyczne
 • telekomunikacyjne
 • tłumaczeń
 • hotelowe

Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony 

 

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Dodaj komentarz