Gdzie szukać pracy w lubuskim ?

zaplecze wstęp

Na koniec października w województwie lubuskim było zarejestrowanych 57 tys. bezrobotnych, a stopa bezrobocia w regionie wyniosła 15,1 procent. Oznacza to, że październik był najlepszym miesiącem w tym roku na tamtejszym rynku pracy. Niestety nieoficjalne listopadowe dane z urzędów pracy pokazują, że wzrost zatrudnienia, trwający nieprzerwanie od marca, wyraźnie zahamował, a na koniec listopada liczba bezrobotnych zarejestrowanych w UP zwiększyła się i wyniosła ponad 58 tys.

Podregion zielonogórski i gorzowski

Opisując lokalny rynek pracy powinniśmy podzielić go na dwa podregiony: gorzowski oraz zielonogórski. Podział ten wynika z faktu, że przed reformą administracyjną były to dwa osobne województwa, których rozwój dokonywał się niezależnie. Porównując aktualną sytuację w podregionach okazuje się, że nieco lepiej wypada byłe województwo gorzowskie niż zielonogórskie, ponieważ na koniec października bezrobocie w podregionie gorzowskim wyniosło 14%, a w zielonogórski 15,8. W skali całego województwa najlepiej wypadły powiaty: gorzowski – 11,6%, słubicki – 12,6 % oraz świebodziński – 12,6 %. Na drugim końcu listy znalazły się: powiat strzelecko-drezdenecki – 25%, nowosolski – 24,3% oraz żagański 23,6%.

Plany na przyszłość

W związku z wysokim bezrobociem w województwie lubuskim, władze lokalne podejmują działania mające na celu przede wszystkim poprawę zasobu miejsc pracy i zwiększenie aktywności zawodowej ludności – zarówno po przez wprowadzanie ulg dla przedsiębiorców jaki i przez programy skierowane dla bezrobotnych. Starają się również dostosować kwalifikację osób bezrobotnych do wymagań pracodawców i zaktywizować osoby długotrwale bezrobotne. Oprócz kursów i szkoleń, władze próbują ściągnąć zagranicznych inwestorów, a w szczególności firmy z Niemiec. Lokalna gospodarka jest bowiem połączona wieloma zależnościami z niemieckimi firmami, a wielu tutejszych mieszkańców na co dzień pracuje u naszego zachodniego sąsiada. W artykułach opisujących lokalny rynek pracy wyraźnie widać, że wiele nadziei na poprawę sytuacji w regionie wiązanych jest nie tylko z ożywieniem polskiej, ale i niemieckiej gospodarki.

Aktualne oferty pracy

W województwie lubuskim aktualnie poszukiwani są przede wszystkim pracownicy związani z handlem. Pracodawcy poszukują: przedstawicieli handlowych, sprzedawców, osób zajmujących się e-marketingiem i specjalistów od handlu międzynarodowego Oczywiście dużą przewagę w procesie rekrutacyjnym mają kandydaci znający język niemiecki. Aktualne oferty pracy w Zielonej górze znajdują się tutaj.

Firmy z innych branż poszukują informatyków, inżynierów w specjalności budownictwo, kierowców oraz doradców klienta.  Można także znaleźć wiele ofert pracy za granicą. Pracowników rekrutują głównie firmy z Niemiec, Norwegii i Holandii. Najwięcej ofert pracy za granicą jest dla elektryków, ślusarzy, monterów i wykwalifikowanych pracowników fizycznych..

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Dodaj komentarz